Vyšetření a měření zraku

Oční vyšetření a měření: Co je mezi nimi rozdílné?

Oči jsou jedním z nejdůležitějších orgánů našeho těla, a proto je důležité o ně pečovat. V péči o naše oči hrají klíčovou roli oční vyšetření a měření zraku. Tyto dvě procedury jsou často zaměňovány, ale mají odlišné cíle a metody. Podíváme na rozdíly mezi očním vyšetřením a měřením zraku.

Oční vyšetření

Oční vyšetření je komplexní procedura prováděná očním lékařem nebo optometristou, která má za cíl posoudit celkový stav očí a diagnostikovat různé oční problémy. Oční vyšetření zahrnuje následující kroky:

  1. Anamnéza: Oční lékař nebo optometrista se ptá pacienta na jeho oční potíže, rodinnou anamnézu a další relevantní informace.

  2. Měření zrakových funkcí: Provádějí se různé testy, jako je test čtení písmenek na zdi, test kontrastu, test binokulárního vidění a další. Tyto testy určují ostrost a funkci zraku.

  3. Mikroskopie: Oční lékař zkoumá struktury očí pomocí mikroskopu (štěrbinové lampy), což je nástroj umožňující detailní pohled na rohovku, duhovku, čočku a další části oka.

  4. Tonometrie: Měří se tlak očního bulbu, což je důležité pro detekci glaukomu.

  5. Dilatace zornic: Pokud je to nezbytné, lékař může rozšířit zornice pomocí očních kapek, aby lépe viděl dovnitř oka a posoudil stav sítnice.

  6. Oční pozadí: Lékař zkoumá oční pozadí, což může pomoci při detekci problémů, jako je diabetická retinopatie nebo makulární degenerace.

  7. Diagnostika a doporučení: Na základě výsledků vyšetření lékař stanoví diagnózu a doporučí vhodnou léčbu, pokud je to nutné.

Měření zraku

Měření zraku, známé také jako refrakční vyšetření, se zaměřuje pouze na hodnoty dioptrií a potřebné korekce pro dosažení optimálního vidění. Toto měření zahrnuje:

  1. Objektivní refrakce: Pacient je nejprve změřen za pomocí autorefraktometru, který určí optickou hodnotu oka.

  2. Subjektivní refrakce: Následně pacient sleduje obrazec (často písmenka) na optickém zařízení a lékař nebo optometrista mění čočky a ptá se pacienta, které čočky mu umožňují vidět nejlépe. Na základě tohoto testu lékař určuje, zda je potřeba dioptrické brýle nebo kontaktní čočky, a jaké dioptrie by měly mít.

Je tedy důležité chápat rozdíl mezi dvěma procedurami. Oční vyšetření může odhalit i vážné oční choroby, které by měly být léčeny co nejdříve. Měření zraku je důležité pro získání správné korekce vidění, ale nemusí zachytit všechny oční problémy. Proto je doporučeno pravidelné oční vyšetření u očního lékaře.