Blog

Oči dětí jsou více než oči dospělých z důvodu, že mají v poměru k oku širší a průhlednější čočku. Děti také tráví spoustu času venku, kde se vystavují slunci. Dětské brýle by tedy měly obsahovat 2. - 3. stupeň ochrany, který by měl být uveden na brýlích a také certifikátu, který k nim obdržíte. U dětských brýlí doporučuji také...

Světový týden glaukomu, který se koná v roce 2024, představuje klíčovou příležitost pro zvýšení povědomí o glaukomu. Jedná se o očních onemocnění vedoucí k postupné ztrátě zraku. Tento týden je věnován osvětě o důležitosti včasné diagnostiky a léčby glaukomu, který je často nazýván "tichým zlodějem zraku" kvůli své asymptomatické povaze v raných...

Syndrom suchého oka je běžné oční onemocnění charakterizované nedostatkem nebo špatnou kvalitou slz, které jsou nezbytné pro zvlhčení a výživu oka. Tento stav může vést k různým příznakům, včetně podráždění, pocitu cizího tělesa v oku, svědění, zarudnutí a dokonce zhoršeného vidění. Syndrom suchého oka může mít významný dopad na kvalitu života,...

S příchodem nového roku se můžete těšit na nové vybavení naší ordinace. Nově u nás najdete automatický foropter, které ještě více zpřesní korekci zraku. Dále s novým foropterem jsme pořídila také polarizační optotyp. Oba přístroje jsou plně k dispozici všem našim pacientům.

Děkujeme všem našim pacientům za důvěru v letošním roce a těšíme se na Vás v tom dalším.

Během vánočních svátků bude naše ordinace zavřena. Akutní případy prosím navštivte Nemocnici Kroměříž, případně Krajskou nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně.

Anatomie oka

21.11.2023

Příroda nám dala nejkrásnější dar a to je vidět náš svět.
Svět vidíme za pomoci zraku a na jeho anatomii se dnes podíváme prostřednictvím videa.

Světový den zraku, který připadá na dnešní den 12.10.2023 je významnou událostí, která nám každý rok připomíná, jak důležité je starat se o naše oči.

Katarakta, známá také jako "šedý zákal," je oční onemocnění, které postihuje čočku oka. Tato čočka, která je obvykle průhledná, začne postupně ztrácet svou průhlednost a stává se mlhavou. To může vést k postupnému zhoršování zraku až po úplnou slepotu, pokud není léčena. Katarakty jsou jedním z nejběžnějších očních onemocnění, zejména u lidí ve...