Strabismus (šilhání)

Strabismus, známý též jako šilhání, je oftalmologickým stavem, při kterém jsou oči nesouměrně zarovnané a směřují různým směrem. Toto rozdělení pohledu může mít vliv na vidění a estetiku očí. V tomto článku si přiblížíme různé typy strabismu, diagnostiku a možnosti řešení, které jsou k dispozici pro pacienty.

Typy strabismu:

  1. Esotropie: U esotropie směřuje jedno oko směrem k nosu, zatímco druhé oko je správně zarovnané. Tato forma strabismu může být přechodná nebo stabilní a může ovlivnit jedno nebo obě oči.

  2. Exotropie: Exotropie je opakem esotropie - jedno oko směřuje ven od nosu. Exotropie je často spojována s podmínkami, kdy dochází k únavě očí nebo ke zhoršení vidění na dálku.

  3. Hypertropie a hypotropie: Tyto formy strabismu znamenají, že jedno oko směřuje vzhůru (hypertropie) nebo dolů (hypotropie) ve srovnání s druhým okem. Tyto typy šilhání mohou být někdy obtížně diagnostikovatelné, protože mohou být méně viditelné.

Diagnostika: Diagnostika strabismu začíná očním vyšetřením u očního specialisty. Měření pohybu očí, kontrola zarovnání při sledování objektů a další testy jsou klíčové pro identifikaci typu a závažnosti strabismu. Diagnostika také pomáhá vyloučit případné spojení se základními zdravotními problémy.

Možnosti řešení:

  1. Brýle: Někdy může být strabismus korigován nošením brýlí s korekcí. Brýle mohou pomoci správně zaostřit obraz a minimalizovat potřebu šilhání.

  2. Oční svaly: U některých případů může být předepsána terapie cvičením očních svalů. Speciální cvičení a vizuální terapie mohou pomoci posílit svaly a koordinaci očí.

  3. Konzervativní metody: U mírných případů strabismu může být vhodné sledovat situaci a kontrolovat její vývoj. V některých případech může být šilhání mírné a nereagovat na jiné formy terapie.

  4. Chirurgický zákrok: V některých situacích může být chirurgický zákrok nezbytný. Během operace jsou oční svaly upraveny tak, aby byla obnovená normální koordinace pohybu očí.

Důležité je, aby byl strabismus diagnostikován a řešen včas. Konzultace s očním specialistou je nezbytná pro určení nejlepšího postupu řešení vzhledem k typu a závažnosti strabismu. Nezáleží na tom, zda jde o estetický nebo vidový problém, oční lékař vám může pomoci najít řešení, které vám pomůže dosáhnout co nejlepšího vidění a estetického vzhledu očí.