Světový týden glaukomu 2024

12.03.2024

Světový týden glaukomu, který se koná v roce 2024, představuje klíčovou příležitost pro zvýšení povědomí o glaukomu. Jedná se o očních onemocnění vedoucí k postupné ztrátě zraku. Tento týden je věnován osvětě o důležitosti včasné diagnostiky a léčby glaukomu, který je často nazýván "tichým zlodějem zraku" kvůli své asymptomatické povaze v raných stádiích. Akce po celém světě zahrnují bezplatné oční vyšetření, vzdělávací semináře a iniciativy na podporu výzkumu glaukomu, což má za cíl snížit počet případů nezjištěného a neléčeného glaukomu a předcházet nevratné ztrátě zraku.