SVĚTOVÝ DEN ZRAKU

12.10.2023

Světový den zraku, který připadá na dnešní den 12.10.2023 je významnou událostí, která nám každý rok připomíná, jak důležité je starat se o naše oči. 

Historie Světového dne zraku

Světový den zraku byl založen v roce 2000 organizacemi Světové zdravotnické organizace (WHO)
a Mezinárodní agentury pro prevenci slepoty (IAPB). Tento den byl zvolen jako příležitost zvýšit povědomí o významu dobrého zraku a také jako reakce na celosvětový nárůst očních onemocnění.

Od té doby si ho připomínáme každý druhý říjnový čtvrtek.

Celosvětové problémy se zrakem

I když jsme v moderním světě svědky mnoha pokroků v oblasti lékařství a technologie, existují stále výzvy, kterým čelíme, pokud se jedná o zdraví očí.

Nedostatečný přístup k oční péči: V mnoha rozvojových zemích mají lidé stále omezený přístup k oční péči. To znamená, že mnoho jedinců trpí očními chorobami, které by bylo možné prevencí a léčbou eliminovat.

Stárnutí populace: S rychlým stárnutím světové populace stoupá počet lidí trpících očními chorobami spojenými s věkem, jako je katarakta a makulární degenerace.

Zhoršení očního zdraví kvůli životnímu stylu: Moderní životní styl s dlouhými hodinami strávenými před obrazovkami, nedostatečným cvičením a špatnou stravou má negativní dopad na oční zdraví. Toto vede k problémům, jako je syndrom suchého oka a riziko vzniku diabetické retinopatie.

Genetické faktory: Mnoho očních chorob má genetickou predispozici, což znamená, že některé problémy se zrakem mohou být zděděny.

Infekční onemocnění: V některých částech světa jsou oční choroby spojené s infekčními nemocemi, jako je trachom, což je jedna z hlavních příčin slepoty v rozvojových zemích.

Světový den zraku nám připomíná, že oční zdraví je důležité a že je třeba se postarat o svoje oči a zajistit, aby měli všichni lidé přístup k oční péči. Je to také doba na to, abychom se zamysleli nad naším vlastním životním stylu a způsoby, jakými můžeme chránit svůj vlastní zrak. Udržování zdravých očí je krokem k lepší kvalitě života a zachování krásy světa, který nás obklopuje.